SPÅDAMANN.SE


.

SPÅDAM ANN

SYNSK  SPÅDAM & HEALER

Jag spår dig i kärlek eller andra frågor!

    Om du har funderingar eller frågor så är du välkommen att ringa mig på 


0939-114 71 07 19:90 kr/min

0939-30 40 140  19:90 kr/min       Norge.829 95506   26:00 kr/min

Kontant  0939-30 40 140 19:90 kr/min

 

Välkommen!

ENNUSTAJAANN.-,'¨´'-´'¨´-',´'-,´.¨-´¨',´¨'.-,.
SpaDAMaNN,..,.,.,.,.,.,.,.,.
SPADAMANN.SE..,,,.,..,..,,.,,..,.,.,
spadamann,,...,,..,,,.
STARHEALERS..,.,,.,.,.,.,.,.,.,.
SPADAMANN.SE...,,,.,,..,..,.
SPADAMANNSE-,.'´¨-'´-,¨.
STARHEAL...,...,..,,,.,.
spadamann.se.....,,,,,,,,,.,.,.,.,.,
STARHEAL...,,..,..,.,.
spadamann.se,,....,.,.,
star.heal....,,.,,,.
SPADAMANN.SE.,,,.,.,.,.,..,..,,.,.,.,.,.,.
SPADAM.ANN.SE.,.,,,,.,.,.
ann..,,..,.
spadamann.se,,.,,.,.
SpaDamAnnse.,..,..........,,,,,.,.,,.,
SPADAMANN..,,,..,,.
spadamann.seu097iy56rt
SPA.DAMANN.SE
spadamann..,.,.,.,.
star.heal....,,.,,,.
spadamann.se.....,,,,,,,,,.,.,.,.,.,
spadamannsehbko
spadamannk.
starheal..,,.,.
spadamann,,..,.,,.,.

SPÅDOM

SPADAMANNSE.,-'¨´,.-'¨´,.-'¨´,.-'¨´
ENNUSTAJAANN-.,'¨´,.-'´'´-,¨.
spadamann.serewhirf
SPADAMANNSE.FRIEND
SPADAMANN.SE.,.,.,..,,..,.,.,.,.,.,...,.,.,.,.,.
spadamann.seur.
Spadamann.sejpoger
spadamannser
SPADAMANN.SE,,,...,,.,..,,.,..,.,,,..,.,.,.,.,
spadamanncom1.
SPADAMANN,.,,,.,...,,.,.,.,.,.,
SPADAMANN.SE..,,,.,..,..,,.,,..,.,.,
SPADAMANN.SE..,.,.,.,.,.,...,.,,,.,.
spadamannsefriend
spa.dam.ann.and.friend
spadamann.se.....,,,,,,,,,.,.,.,.,.,
spadamannsecomjef
STJARNHEALING.SE.PR..
spadamann.ghx
SPADAMANNSE.,...,,.,,.,.,.,.,
SPADAMANN.SE...,,,.,,..,..,.
SPADAMANNSE.534562
STARHEAL...,...,..,,,.,.
SPADAMANN.SE.,.,.,.,.,.,.,.,.,.
SpadamenAnn
star.heal....,,.,,,.
SpaAnn
spadamann.,.,.,.,.
SpadamAnn
spadamann.setjerp9it90
spadamannse
SPADAMANNSE...,.,.
SPADAMENANN.SE,.
SPADAMANN..,,,..,,.
SPADAMANNSE,.,.,
SPADAM.ANNSE.COM,.,.,.
SPADAMANNSETI_edited2
SPADAMANN.SE..,,,.,..,..,,.,,..,.,.,
SPADAMANNSE.COM.,.,.
spadamann.se.,.,.,
spadamann.se123df
sthealu00+4545_edited1
SPADAMANN.SE...,,,.,,..,..,.
spadamann.se904596iit6_edited1
SPADAM.ANN.SE.,.,,,,.,.,.
stjheal.setrt67_edited1
SPADAMANN.SEREWPR
SPADAMANN.SEY
SpaDamAnnse..,.,.,,.,.,,.
spadamann.se9t4
spadamann.sej+7056i0_edited1

TAROT

spadamann..,.,.,.,.
SpaDamAnn.se.,.,.,.,.
SpaDAMann.se
ENNUSTAJANN.COM,.,.,.,..,
spoadamann.se-.,'¨´-´'¨'´'´¨,.-
SPADAMANN.SE.,.,.,..,,..,.,.,.,.,.,...,.,.,.,.,.
STARHEALERS..,,,,.,.,,,,...,,.,,..,.,..,,.
starheal..,,.,.
SPADAMANN.,.,,,..
STJARNHEALING.SE.PR..
STARHEAL...,...,..,,,.,.
SPADAMANN.SE.,,,.,.,.,.,
STARHEALERS..,.,,.,.,.,.,.,.,.,.
STARHEAL...,,..,..,.,.
spadamann,,...,,..,,,.
star.healer...,,.,,,.
STARHEALERS..,.,,.,.,.,.,.,.,.,.
spadamann.sefpo
STARHEAL...,...,..,,,.,.
spadamann.se,,.,,.,.
SPADAMANN..,,,..,,.
spadamannsecomjef
spa.dam.ann..,.,.
spadamann.sefh
spadamann.se.,.,.,
STARHEAL.....,..,.,,.,
SPADAM.ANNSE.COM,.,.,.
SPADAMANNSE,.,.,
star.heal....,,.,,,.

VÄGLEDNING & HEALING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIAL & ANDLIG VÄGLEDNINGVid vägledning känner mediet av energierna runt dig och kan därmed ge en bra tillförlitlig information i livsfrågor. Som medial vägledare och andligt medium tar jag emot informationen på översinnlig väg som genom syner, hörsel, känslor och andra förnimmelser som att jag bara vet, via mitt högre jag och guider. Du kan lära dig att utveckla din medialitet genom olika verktyg som tarot, pendel, kristallkula, spå i kaffesump, eller genom att tyda drömmar.


 

NÖJDA KUNDERNöjda kunder är för mig a och o, att du som kund alltid får en god service och blir väl omhändertagen. Jag berättar seriöst vad jag ser även om sanningen emellanåt gör ont. Jag ser mitt ljusarbete som ett andligt kall och strävar alltid efter att hjälpa dig, för att du ska uppnå ett så bra mående som det är möjligt med ärliga svar och att du ska få mer styrka, balans eller tröst eller glädje för nu och för framtiden.


Ann Sagel

SPÅDOMAR


Spådamer har funnits i hela världen sedan urminnes tider. Tarotkort och spelkort har sina rötter främst i Indien, Kina och Egypten. En synsk person behöver inte alltid verktyg för att spå dig, men det är bra när man ska spå om t ex tid. De vanliga frågorna brukar vara om kärlek, relationer, familj, släkt, vänner, hälsa, arbete, ekonomi, karriär och studier. Du är välkommen att ringa mig med dina frågor om allt mellan himmel och jord.