VÄGLEDNING

  VÄGLEDNING IN

I DET DOLDA


Med synsk vägledning kan man se bortom det dolda, man kan öppna på det andliga för att se vad som finns i människa, djur och natur. Man får inte alltid fram t ex allt om en person, det kan bero på många olika faktorer. Ibland vill t ex denne inte visa sina förehavanden, försvarar sig mot insyn, personen blir då starkt avvisande för de synska ögonen, därmed kan det bli svårare att ta ut informationen och få svar. Eller så kan man inte läsa av personen av andra anledningar som kan bero på den som avläser eller den som blir avläst eller andra ting. Men oftast får man i vart fall en del svar att förmedla till kunden som stiger fram ur det högre jaget, kort eller kristallkula även om  intressepersonen inte riktigt tycker om huvudrotningen.


.

SPIRITUELLT &  SPÄNNANDE


När du känner att det finns en närvaro runt dig som du inte kan se så kan det stämma. I regel så är det fråga om goda krafter, en skyddsängel eller någon när och kär från andra sidan eller

t ex en ljusguide. Dessa goda entiteter kan närvara vid dig om du är en mer spirituell person, om du har en jobbig period, om du har en inre önskan om stöd från ljuset, om du har bett att ljuset ska hjälpa dig med något eller om du just nu är i behov av extra hjälp från det övernaturliga. Det kan också visa sig vara någon nyfiken ljusvarelse som vill titta närmare på vem du är och om du vill ha lite spirituellt kul kontakt eller t ex om du kan förnimma dess närvaro och ta emot något viktigt budskap som denne vill förmedla. Ibland kan denne ljusvarelse göra sig hörd genom att t ex lätt knacka/låta i ditt fönster i rummet där du ofta sitter, om det inte t ex är vinden som tagit "tag" i ditt fönster, eller så kan tv:n eller datorn gå på av sig självt, ibland kan tv:n eller datorn gå på om du har dem ikopplade men inte påslagna och varken rör dem eller något kopplat till dem, ofta kan det vara något helt normalt tekniskt från utrustningen självt, men inte alltid. Dessa ljusväsen kan även få t ex ditt husdjur att reagera på en närvaro som de tydligt markerar, det behöver inte alltid vara att de ser, hör eller upptäckt något övernaturligt, de kan helt enkelt ha fått upp en vittring eller känsla på något vanligt förekommande i hemmet eller utanför. Detta är några av många sätt som man kan kontaktas av andevärlden, ibland utan att man själv tagit kontakt. Jag anser att det i regel inte är något att oroa sig för, utan att det är en helt naturlig företeelse som alltid har funnits och alltid kommer att göra det. Inget att stressa sig med. Om man inte vill titta närmare på det och inte vill stifta någon kontakt, så kan man bara nonchalera det, det är som sagt var inte någonting dåligt som kommer att ske utan allt kommer att bara fortsätta vara som vanligt i det världsliga och andliga.
.

SPÅDAMANN.SE